دیوار سفیـد

سمت مرا از « آب » بپرسیـــد... دریا همیشه منتظر عاشقانه هاست.

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید      قالب ساز آنلاین