دیوار سفیـد

سمت مرا از « آب » بپرسیـــد... دریا همیشه منتظر عاشقانه هاست.

دلتنگم...
دلتنگ خط خطی کردن روی زمینه ی سفید دیوار سفیدم...
و البته که پر از حرفم اینبار...
حیف که وقت سر خاراندن هم نیست...
کمر کار های هفتگی که بشکند، آخر هفته ی استراحت که برسد،
حتما،.. یکی یکی عقده گشایی می کنم...
جاست نو، آی میس یو ال...!
طبقه بندی: روزنگار، 
[ یکشنبه 9 اسفند 1394 ] [ 12:13 ق.ظ ] [ unique ... ] نظرات      قالب ساز آنلاین