تبلیغات
دیوار سفیـد - نگرانی های مادرانه


دیوار سفیـد

سمت مرا از « آب » بپرسیـــد... دریا همیشه منتظر عاشقانه هاست.

تایم نهار ما کاملا ما اخبار ساعت دو شبکه یک مطابقه. امروز همونطوری که غذا می خوردیم، به اخبار هم گوش می دادیم. اخبار از ترو.ریست ها در بعضی استان ها و شهر ها خبر داد که استان ما جزوش نبود. از همون موقع مامان نگرانیش شروع شد و  همه شنیده هاش رو از قتل و تجاوز بست به پای گروه این ها.
بعد از ظهر حوالی 5 بود که قصد کردم بعد از دو هفته بروم یک دفتر خوشگل بخرم. به مادری که گفتم، گفت: نه! این موقع شب می خوای بری بیرون چی کار کنی؟ مگه نشنیدی تـ.ـروریستا تو شهر ها پخش شدن؟ و بلا بلا بلا....
عکس العمل من

مادری
دفتری که هنوز نخریدمش و منتظر منهطبقه بندی: روزنگار، 
[ سه شنبه 19 آبان 1394 ] [ 09:28 ب.ظ ] [ unique ... ] نظرات      قالب ساز آنلاین